Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Žalgiriada kalnų slidinėjimas (suaugusieji)-nuostatai

IV.PROGRAMA:

 

STALO TENISAS

                Varžybos vyks  sausio 24  d. Alytuje, dalyvauja ne daugiau 3 miestų ir 2 rajonų komandų.

DALYVIO MOKESTIS  - komandai 34Lt / 9,85 €/-iki 2014 m. gruodžio 31 d.,

nuo 2015 m. sausio 1 d. 10,00 €. /34,528 cnt./

Dalyvio mokestis sumokamas į draugijos ats.sąskaitą Nr. LT867044060000307883 SEB bankas.

Stalo teniso varžybos  vykdomos pagal tarptautines stalo teniso taisykles.

Varžybos  komandinės. Komandos sudėtis: du vyrai ir viena moteris.

Komandinėse  varžybose žaidžiama iš trijų laimėtų setų

Išaiškinamos miestų ir rajonų gr. komandos atskirai.

P.s Teisėjų kolegija pasilieka  teisę keisti  varžybų vykdymo tvarką ir sistemą.

 

SLIDINĖJIMAS

 

SLIDINĖJIMO varžybos vyks sausio 31-vasario 1  d. Ignalinoje

ESTAFEČIŲ VARŽYBOS – vasario 1 d. Ignalinoje

DALYVIO MOKESTIS 10Lt – moka nuo III gr.

10,00Lt / 2,90 €/-iki 2014 m. gruodžio 31 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. 3,00 €. /10,34 Lt./

Varžybos  asmeninės  rengiamos šiose  amžiaus  grupėse : 

                     

                Igr.                      14+  /2001m. ir vyresni    / merg. -2km. vaik. -3km.

               I1gr                      16+./1999m.ir vyresni      / merg. -3km.vaik.-5km

               IIIgr.                    19+/ /1996m. ir vyresni / mot  .-5km., vyr.-  10km./                       

               IVgr.                    30+ /1985 m. ir vyresni   / mot. -5km.   vyr.-  10km./                      

               Vgr.                     40+ /1975m.  ir vyresni   / mot. –3km.  vyr.-  5km./                        

                         VIgr.         45+/1970m. ir vyresn      / mot. -3km.,  vyr.-   5km./                       

                         VIIgr.           50+/1965 m. ir vyresni    / mot.- 3km.   vyr. -  5km./    

                         VIIIgr         55+ /1960m. ir vyresni    / mot. -3km.,  vyr. -  5km./.

               IXgr.            60+ /1955m. ir vyresni    / mot. -3km..  vyr.-   5km./ 

 

PRELIMINARINES PARAIŠKAS siunčia  iki sausio 5 d. e-mail:

DALYVIAI  VARDINES PARAIŠKAS siunčia  e- mail: arba registuojasi

tel.8-386 52804  - IKI SAUSIO 29 d. 15.00 val.             

Dalyvio mokestis sumokamas į draugijos ats.sąskaitą Nr. LT867044060000307883 SEB bankas    

 Kiekvienas dalyvis startuoja pagal gimimo metus tam tikroje  amžiaus grupėje. Jei  vienoje

ar  kitoje grupėje užsiregistruoja  4 ir mažiau dalyvių –amžiaus grupės sujungiamos / vyresnė gr.

 prie  sekančios jaunesnės./, pasirinkti negali.

 

Vasario 1 d.-ESTAFETĖ 2 mot.x 3km., 2vyr.x 5km, startuoja tokia tvarka (mot., mot.,vyr. vyr.)

sudaryta miestų, rajonų  pagrindu, /likusieji gali apsijungti/, ESTAFETĖJE dalyvauja iš kiekvie-

nos gr. po vieną dalyvį / pasirinkimas laisvas/

 

ESTAFEČIŲ VARŽYBOS –jei  UŽSIREGISTRAVO   4  ir mažiau komandų , varžybos

 nevykdomos./ žiūrėkite www.lsdzalgiris.lt

 

Varžybose šliuožiama  laisvu stiliumi.

 Esant nepalankioms oro sąlygoms ,varžybų vyr.teisėjų kolegija gali keisti varžybų programą.

Asmeninės varžybos rengiamos miestų  ir rajonų gr.bendrai.

 

KALNŲ SLIDINĖJIMAS –

Varžybos vyks sausio 31- vasario 1d. Ignalinoje

DALYVIO MOKESTIS -20Lt./ 5,79 €./ -iki gruodžio 31d., nuo 2015 m. sausio 1d. 6 €./ 20,72 cnt./

Varžybos asmeninės dviejose amžiaus grupėse:  -40m. /-1976 m./,  40m. + /197m. ir vyresni/.

Dalyvio mokestis sumokamas į draugijos ats.sąskaitą Nr. LT867044060000307883 SEB bankas.

                                                                                                       

Programoje : slalomo ir didžiojo slalomo rungtys.

Varžybos rengiamos pagal kalnų slidinėjimo varžybų taisykles.

VISI  DALYVIAI PRIVALO TURĖTI KALNŲ SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ SVEIKA-

TOS DRAUDIMĄ. REKOMENDUOJAMA TURĖTI ŠALMUS.

Esant nepalankioms oro sąlygoms,varžybų vyr.teisėjų kolegija gali keisti varžybų programą.

 

 

ŠAŠKĖS -"64"     

   

Varžybos rengiamos sausio 24 d. Alytuje, dalyvauja ne daugiau 3 miestų ir 2 rajonų komandų..   

DALYVIO MOKESTIS KOMANDAI  - 34,00Lt / 9,85 €./-iki 2014 m. gruodžio 31 d.,

nuo 2015 m. sausio 1 d. 10,00€. /34,528 cnt./

Dalyvio mokestis sumokamas į draugijos ats.sąskaitą Nr. LT867044060000307883 SEB bankas

Programoje komandinės varžybos.

Komandos sudėtis : 2 vyrai ir 1 moteris.

Varžybos vykdomos šveicariška sistema .Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.

        VARŽYBOS VYKDOMOS MIESTŲ gr.  IR  RAJONŲ gr. BENDRAI

P.s. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, vyr. teisėjas ar teisėjų kolegija gali patikslinti varžybų

vykdymo sistemą.

Nugalėtojai nustatomi pagal kompiūterinę programą.            

ŠAŠKIŲ varžybose, esant protestų ar ginčų atvejams ,sprendžia teisėjų kolegija.

 

PAVĖLAVUSIOS KOMANDOAS- varžybose negalės dalyvautti

 

ŠACHMATAI

    

Varžybos rengiamos  sausio  24 d. Alytuje.  

DALYVIO MOKESTIS  - 10Lt. / 2,90 €./-iki 2014 m. gruodžio 31 d.,

nuo 2015 m. sausio 1 d. 3,00 €. /10,34 Lt./

 

Dalyvio mokestis sumokamas į draugijos ats.sąskaitą Nr. LT867044060000307883 SEB bankas

Varžybos asmeninės  su komandine  įskaita.

Komandos sudėtis : 2 vyrai ir 1 moteris. Pateikiant paraišką nurodyti komandos narių sudėtį.

Komandinė įskaita  -  pagal komandos  žaidėjų  surinktų taškų sumą..

Varžybos vykdomos šveicariška sistema .Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija./ pagal dalyvių skaičių/

Lygybės atveju, aukštesnė komandinė vieta  skiriama  pagal  sekančius kriterijus:

-didžiausią komandos dalyvių surinktą  taškų sumą  asmeninėse varžybose.

-geriausią vyro rezultatą asmeninėse varžybose.

Asmeninė įskaita nustatoma pagal kompiuterinę programą.

P.s. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, vyr. teisėjas ar teisėjų kolegija gali patikslinti varžybų

vykdymo sistemą.

VARŽYBOS VYKDOMOS MIESTŲ gr.IR RAJONŲ gr. BENDRAI

ŠACHMATŲ  varžybose, esant protestų ar ginčų atvejams, sprendžia teisėjų kolegija.

 

„SLOPE STYLE“ VARŽYBOS

/ ŠUOLIAI NUO TRAMPLYNO ir ČIUOŽIMAS PER KLIŪTIS/

 

Varžybos vyks  sausio     31  d.Ignalinoje.

DALYVIO MOKESTĮ   10 Lt – moka sportininkai nuo 18m.

10,00Lt / 2,90 €./-iki 2014 m. gruodžio 31 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. 3,00 € /10,34 Lt

Dalyvių registracija nuo 10,00-11,00 val.

„Slope style“ varžybos vyks mišrioje trasoje iš tramplinų ir jibbingo figūrų (dėžių)

Kiekvienas dalyvis turės po 3  bandymus kvalifikaciniuose važiavimuose ir po 4 bandymus

 

 finaliniuose važiavimuose

Vertinimai-  teisėjai sumuos balus gautus “ant tramplinų ir jibbingo figūrų.”

Teisėjai vertins triukų atlikimo techniką, stilių, sudėtingumą ir amplitudę (amplitudė vertinama

tik ant tramplino)

Varžybos vykdomos pagal Tarptautines slidinėjimo Federacijos patvirtintas taisykles.

Jei sportininkas neturi 18m. varžybose dalyvauja su  vienu iš tėvų  pasirašyta sutartimi

/ bus internetiniame psl. www.skaters.lt, nuo 18m.  –su dalyvavimo sutartimi

Visi sportininkai privalo turėti šalmus,  gydytojo leidimą dalyvauti varžybose  ir  draudimą.,

Vardines paraiškas pateikia varžybų vietoje.

Tel. pasiteiravimui: Giedrius Skrebutėnas / varžybų vyr.teisėjas/

                                 e-mail:

 

 

SNIEGLENČIŲ KROSO VARŽYBOS,

KALNŲ SLIDŽIŲ KROSO VARŽYBOS

 

Varžybos vyks  sausio  31  d. Ignalinoje

 

DALYVIO MOKESTIS / 10Lt./ moka, sportininkai nuo 18m.

10,00Lt / 2,90 €/-iki 2014 m. gruodžio 31 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. 3,00 €. /10,34 Lt./

Dalyvių registracija –   sausio 31  d.     nuo 10.00-11.00, 

Amžiaus grupės:  iki 14m /  -  2002m/, 14m- 18m /2 001-1998m./ , virš 18m./ 1997 m .ir

vyresni //dalyvauja vaikinai ir I gr. - merginos/ Esant 4 dalyviams vienoje grupėje, grupės sujungiamos   vyresnė  gr.prie jaunesnės.

Sportininko vieta bus skaičiuojama pagal jo užimtą vietą amžiaus grupės rungties bendroje įskaitoje.

Įskaitai vykdyti reikia 4 įskaitos dalyvių.Organizatoriai pasilieka teisę apjungti amžiaus grupes, jei

vienoje grupėje nėra pakankamai dalyvių skaičiaus..

Distancija bus skelbiama varžybų dieną.

Kvalifikaciniai rezultatai skaičiuojami pagal kroso trasos įveikimo laiką.

Galutinis rezultatas skaičiuojamas finalinio starto vienu  metu startavusių dalyvių išsidėstymą

įveikus trasą , eiliškumo tvarka.Laimi tas, kuris kroso trasą įveikia pirmas iš startavusių grupės.

SNIEGLENČIŲ varžybų  dalyviai privalo dėvėti apsauginius šalmus, be šalmo nebus leista

startuoti.

ATSAKOMYBĖ -Dalyvavimas varžybose yra savanoriškas, savo rizika.Varžybų dalyviai patys

atsako už  inventoriaus saugumą.Nei organizatoriai , nei tarptautinės organizacijos , pagal kurių

 taisykles vykdomos varžybos , nei rėmėjai nėra atsakingi esant bet kokiomis aplinkybėmis , už

bet kokį inventoriaus sugadinimą., praradimą, dalyvių sužalojimus varžybų ar pasiruošimo metu,

 taip pat asmenims už  ir /ar įrangai su jomis susijusiai.

Varžybos vykdomos pagal Tarptautines Slidinėjimo Federacijos patvirtintas taisykles.

VARDINES PARAIŠKAS siųsti iki sausio 30 d..iki.. 24,00val.

Galutinė registracija sausuio 31 d.. iki 11val. Varžybų rengimo vietoje- sekretoriate.

 

Jei sportininkas neturi 18m. varžybose dalyvauja su  vienu iš tėvų  pasirašyta sutartimi

/ bus internetiniame psl. http: snieglentes.go2kite.com, nuo 18m.  –su dalyvavimo sutartimi

Visi sportininkai privalo turėti  gydytojo leidimą dalyvauti varžybose / arba draudimą/

Tel.pasiteiravimui: Tel.pasiteiravimui: Artūras Morauskas / Vyr.teisėjas/

                 e-mail:

 

 

ESANT NEPAKANKAMAI SNIEGO DANGAI, VARŽYBOS GALI BŪT NEVYKDOMOS.

 

 

 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

     

Sporto šakų individualūs nugalėtojai apdovanojami medaliais, diplomais.Komandinėse varžybose –I-III vietos taurėmis, diplomais,  komandos nariai – medaliais.,esant 4 komandoms ir mažiau apdovanojama

komanda nugalėtoja –taure, diplomu, II-III vietos –diplomais.

.

 

 

 APRŪPINIMAS

 

NAKVYNĘ  UŽSISAKO  IR APSIMOKA  PATYS  DALYVIAI

Vyr .teisėjai ir sekretoriai / atvyksta diena anksčiau ir išvyksta diena vėliau/, visi teisėjai  aprūpinami nakvyne ir apmokamos kelionės išlaidos.Aptarnaujantis personalas – pradeda darbą diena prieš var-

žybas ir diena po varžybų. Organizuojama vakaronė.

 

 

PARAIŠKOS

 

Pateikiamos sporto draugijai “Žalgiris” iki 2015 sausio 5 d. .adresu: Olimpiečių g.17  ,  

09200 ind. Vilnius, El.paštas:  

Paraiškoje nurodyti  dalyvių skaičių , komandos vadovo  kontaktinį tel.

          VARDINES  /stalo teniso , šachmatų  šaškių  , kalnų slidinėjimo /DALYVIŲ PARAIŠKAS atsiųsti likus 4 dienoms

Dalyvių paraiškas,su gydytojo vizomis pateikiamos varžybų  vietoje,varžybas rengiančiai

teisėjų kolegijai.Už varžybų vykdymą ir organizaciją atsakingi atitinkamų sporto šakų vyr.teisėjai.

 

 

 

PASTABOS

 

Protestai teikiami ir svarstomi sporto šakos teisėjų kolegijoje, dalyvaujant tik delegacijos vadovui.

Jos sprendimas galutinis.

 

NAKVYNĖ

Tel. pasiteiravimui  / jeigu komandos atvyks diena prieš varžybas arba varžybų metu./:

 

                                Z.Gramackas            8-616 92086  Stalo teniso vyr.teisėjas /Alytus /

 

                                 B.Cicėnas                8-686 35132  /Lietuvos  žiemos sporto centro direktorius/

                                                                

                                 IKSC                       8-386 53476

                                 Administratorė       ,/Viešbutis „Žuvėdra/

                                 G.Guobys               /Sporto komplekso viešbutis/.

       

    

 Papildomą  informaciją apie sporto šakas, vykdymą, pasikeitimus  bei  rezultatus žiūrėkite draugijos internetiniame psl:

                                www.lsdzalgiris.lt