Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Žalgiriada kalnų slidinėjimas (suaugusieji)-nuostatai

Tvirtinu

                                                                                                                     LSD „Žalgiris“

                                                                                                                     prezidentas

                                                                                                                     V.Nėnius

                                                                                                           

   LIETUVOS  SPORTO  DRAUGIJOS  “ŽALGIRIS”

                  2014 m. ŽIEMOS  SPORTO  ŽAIDYNIŲ

                            N U O S T A T A I

  I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

      Žiemos sporto žaidynės rengiamos:

-skatinti  šalies mėgėjus ir jų šeimos narius užsiiminėti žiemos sporto šakomis
-populiarinti žiemos sporto šakas tarp šalies gyventojų,
-išsiaiškinti pajėgiausias draugijos žiemos sporto šakų komandas,sportininkus galinčius dera-

 mai atstovauti draugiją ir šalį  sportinėse varžybose užsienyje.

 

II. VIETA IR LAIKAS

   Sporto šakų varžybos  rengiamos:

      Slidinėjimo –  vasario 1  d. Ignalinoje.

 Atvykimas – vasario 1 d. nuo 10,00-11,00vaL. / Lietuvos žiemos sporto centras/

Šaškių -(64), šachmatų, stalo teniso  – sausio   25 d. Alytuje

Atvykimas sausio 25d. iki 10,00val. adresu : Naujoji g. 52, Alytaus sporto rūmai.

       Kalnų slidinėjimo - vasario  1-2 d.Ignalinoje.

Atvykimas –vasario 1 d.nuo 10,00-11,00 adresu : Sporto g. 3 ,Všį „ Lietuvos žiemos sporto centras“

      Slope style varžybos / šuoliai nuo tramplyno ir čiuožimas per kliūtis/-vasario 1   d. Ignalinoje

 Atvykimas vasario 1 d. nuo 11,00-12,00 val. , registracija varžybų rengimo vietoje.

      Snieglenčių  ir  kalnų slidžių kroso – vasario   1-2 d. Ignalinoje

Dalyvių registracija vasario 1 d.  nuo 10,00-12,00val. varžybų rengimo vietoje.

 

III.DALYVIAI                  

                   Žiemos sporto žaidynių  individualiose sporto šakose,  dalyvių skaičius neribojamas.

Draugijos žiemos sporto žaidynėse dalyvauja miestų ir rajonų rinktinės arba joms atstovau-

jančios sporto kolektyvų, klubų komandos  ( dirbantys ,  deklaravę  gyvenamą  vietą tame mies-

te ar rajone /

Kiekviena komanda privalo turėti tinkamą sportinę aprangą ir sportinį inventorių.

Stalo teniso varžybose nedalyvauja profesionalūs sportininkai, Lietuvos rinktinės nariai, aukščiau-

sios ir pirmosios lygos sportininkai, studentai-2013-2014 m. studentų lygos varžybų registruoti žaidė-

jai, sportininkai 1996 m. ir jaunesni.

Slidinėjimo varžybose nedalyvauja –  Lietuvos  rinktinės nariai.

Kalnų slidinėjimo varžybose nedalyvauja- sportininkai 1994m. ir jaunesni.

Šaškių varžybose  nedalyvauja :
- 2013 m. Lietuvos paprastųjų, braziliškų ir   šimtalangių šaškių čempionato finalo dalyviai

 ( įskaitant greitųjų ir žaibo čempionatus) užėmę 1-10 vietas, nepriklausomai nuo jų amžiaus.

-studentai – 2013 m.studentų lygos varžybų registruoti dalyviai,

-sportininkai 1996 m. ir jaunesni.

Šachmatų varžybose  negali dalyvauti  -2014m. Lietuvos vyrų ir moterų šachmatų rinktinių nariai

ir sportininkai turintys ELO reitingą atitinkamai  vyrai - 2400 ir daugiau,

moterys -2200 ir daugiau /Elo p.2014 sausio 1d., sportininkai  1996 m. ir jaunesni/.

Visi sportininkai,startuojantys varžybose, privalo turėti:
-gydytojo leidimą dalyvauti varžybose,
patvirtinantį dokumentą apie dalyvio amžių .

  

 

 IV.PROGRAMA:

 

 KALNŲ SLIDINĖJIMAS –

 

Varžybos vyks vasario 1-2  d. Ignalinoje

Varžybos asmeninės dviejose amžiaus grupėse:  -40m. /1993-1974m./, virš 40m., /1973m. ir vyresni/.

Programoje : slalomo ir didžiojo slalomo rungtys.

Varžybos rengiamos pagal kalnų slidinėjimo varžybų taisykles.

VISI  DALYVIAI PRIVALO TURĖTI KALNŲ SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ SVEIKA-

TOS DRAUDIMĄ. REKOMENDUOJAMA TURĖTI ŠALMUS.

Esant nepalankioms oro sąlygoms,varžybų vyr.teisėjų kolegija gali keisti varžybų programą.

APRŪPINIMAS

 

NAKVYNĘ  UŽSISAKO  IR APSIMOKA  PATYS  DALYVIAI

Vyr .teisėjai ir sekretoriai / atvyksta diena anksčiau ir išvyksta diena vėliau/, visi teisėjai  aprūpinami nakvyne ir apmokamos kelionės išlaidos.Aptarnaujantis personalas – pradeda darbą diena prieš var-

žybas ir diena po varžybų. Organizuojama vakaronė.

 

 

PARAIŠKOS

 

  

Pateikiamos sporto draugijai “Žalgiris” iki 2013 gruodžio   20d. .adresu: Olimpiečių g.17  ,  

09200 ind. Vilnius, El.paštas:  

Paraiškoje nurodyti  dalyvių skaičių , komandos vadovo  kontaktinį tel.

          VARDINES  /stalo teniso , šachmatų  šaškių , slidinėjimo, kalnų slidinėjimo /DALYVIŲ PARAIŠKAS atsiųsti likus 4 dienoms

Dalyvių paraiškas,su gydytojo vizomis pateikiamos varžybų  vietoje,varžybas rengiančiai

teisėjų kolegijai.Už varžybų vykdymą ir organizaciją atsakingi atitinkamų sporto šakų vyr.teisėjai.

 

PASTABOS

 

Protestai teikiami ir svarstomi sporto šakos teisėjų kolegijoje, dalyvaujant tik delegacijos vadovui.

Jos sprendimas galutinis.

 

NAKVYNĖ

Tel. pasiteiravimui  / jeigu komandos atvyks diena prieš varžybas arba varžybų metu./:

 

                                Z.Gramackas            8-616 92086  Stalo teniso vyr.teisėjas /Alytus /

 

                                 B.Cicėnas                8-686 35132  /Ignalinos žiemos sporto centro direktorius/

                                                                 

                                 O.Deksnienė            8-386 53476 / Moksleivių namai/

                                 Administratorė          8-386 52314,/Viešbutis „Žuvėdra/

                                 G.Guobys               /Sporto komplekso viešbutis/.

       

    

 Papildomą  informaciją apie sporto šakas, vykdymą, pasikeitimus  bei  rezultatus žiūrėkite draugijos internetiniame psl:

                                www.lsdzalgiris.lt