Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Žalgiriada kalnų slidinėjimas (suaugusieji)-nuostatai

                                                                                                            Tvirtinu

                                                                                                                              LSD „Žalgiris“

                                                                                                           Gen. sekretorius  

                                                                                                           A.Vasiliauskas

                                                                           

   LIETUVOS  SPORTO  DRAUGIJOS  “ŽALGIRIS”

                  2013m. ŽIEMOS  SPORTO  ŽAIDYNIŲ

                            N U O S T A T A I

  I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

      Žiemos sporto žaidynės rengiamos:

      -     skatinti  šalies mėgėjus ir jų šeimos narius užsiiminėti žiemos sporto šakomis,

-         populiarinti žiemos sporto šakas tarp šalies gyventojų,

-        išsiaiškinti pajėgiausias draugijos žiemos sporto šakų komandas,sportininkus galinčius dera-

       mai atstovauti draugiją ir šalį  sportinėse varžybose užsienyje.

 

II. VIETA IR LAIKAS

   Sporto šakų varžybos  rengiamos:

      Slidinėjimo – sausio 19-20d.d. Ignalinoje.

 Atvykimas –sausio 19 d. nuo 10,00-11,00vaL. / Lietuvos žiemos sporto centras/

Šaškių -(64), šachmatų, stalo teniso  – sausio 26d. Alytuje

Atvykimas sausio 26d. iki 10,00val. adresu : Naujoji g.52, Alytaus sporto rūmai.

      Slope style varžybos / šuoliai nuo tramplyno ir čiuožimas per dėžes/-vasario 2 d. Ignalinoje

 Atvykimas vasario 2 d. nuo 11,00-12,00 val. , registracija varžybų rengimo vietoje.

       Kalnų slidinėjimo - vasario 2-3 d.Ignalinoje.

Atvykimas –vasario 2d.nuo 10,00-11,00 adresu : Sporto g.3 ,Všį „ Lietuvos žiemos sporto centras“

      Snieglenčių  ir slidžių kroso – vasario 2-3d. Ignalinoje

Dalyvių registracija vasario 2d.  nuo 11,00-12,00val. varžybų rengimo vietoje.

 

III.DALYVIAI                  

                   Žiemos sporto žaidynėse komandų bei dalyvių skaičius neribojamas.

Draugijos žiemos sporto žaidynėse dalyvauja miestų ir rajonų rinktinės arba joms atstovau-

jančios sporto kolektyvų, klubų komandos  ( dirbantys ,  deklaravę  gyvenamą  vietą tame mies-

te ar rajone /

Kiekviena komanda privalo turėti tinkamą sportinę aprangą ir sportinį inventorių.

Stalo teniso varžybose nedalyvauja profesionalūs sportininkai, Lietuvos rinktinės nariai, aukščiau-

sios ir pirmosios lygos sportininkai, studentai-2012-2013m. studentų lygos varžybų registruoti žaidė-

jai, sportininkai 1995 m. ir jaunesni.

Slidinėjimo varžybose nedalyvauja –  Lietuvos  rinktinės nariai.

Kalnų slidinėjimo varžybose nedalyvauja- rinktinių dalyviai,  sportininkai 1995m. ir jaunesni.

Šaškių varžybose  nedalyvauja :

-         Sportininkai, kuiriu reitingas  2 200 ir daugiau tšk. (pagal paprastųjų šaškių personalinį koeficientą 2012m../, išskyrus veteranus ( 50 ir daugiau /vyrai/ moterys  45 ir daugiau ). 

-        2012 m. Lietuvos paprastųjų, braziliškų ir   šimtalangių šaškių čempionato finalo dalyviai

 ( įskaitant greitųjų ir žaibo čempionatus) užėmę 1-10 vietas, nepriklausomai nuo jų amžiaus.

-  studentai,  2012-2013m.studentų lygos varžybų registruoti dalyviai,

- sportininkai 1995 m. ir jaunesni.

Šachmatų varžybose  negali dalyvauti  -2013m. Lietuvos vyrų ir moterų šachmatų rinktinių nariai

ir sportininkai turintys ELO reitingą atitinkamai  vyrai - 2400 ir daugiau,

moterys -2200 ir daugiau /Elo p.2013 sausio 1d., sportininkai  1995 m. ir jaunesni/.

Visi sportininkai,startuojantys varžybose, privalo turėti:

-       gydytojo leidimą dalyvauti varžybose,

-        patvirtinantį dokumentą apie dalyvio amžių .

              

 

IV.PROGRAMA:

 

STALO TENISAS

                Varžybos vyks sausio 26d. Alytuje, dvejose amžiaus grupėse -30,   30+.

DALYVIO MOKESTIS  - komandai 30Lt./ Dalinis teisėjavimo apmokėjimas, apdovanojimai/

Dalyvio mokestis sumokamas į draugijos ats.sąskaitą Nr. LT867044060000307883 SEB bankas.

Stalo teniso varžybos  vykdomos pagal tarptautines stalo teniso taisykles.

Varžybos  komandinės. Komandos sudėtis: du vyrai ir viena moteris.

Priklausomai nuo komandų skaičiaus, komandos skirstomos  į pogrupius pagal reitingus.

Jei nėra moters vienoj ar kitoj komandoje ir rezultatas 2 : 2, nugalėtojas iššaiškinamas pagal

pirmo komandinio tarpusavio susitikimo rezultatą.

Komandinėse  varžybose žaidžiama iš trijų laimėtų setų

Išaiškinamos miestų ir rajonų gr. komandos atskirai.

P.s Teisėjų kolegija pasilieka  teisę keisti  varžybų vykdymo tvarką ir sistemą.

 

SLIDINĖJIMAS

 

Slidinėjimo varžybos skirtos SNIEGO  dienai paminėti, kurias rengia Lietuvos sporto draugija

 „Žalgiris“ ir Lietuvos nacionalinė slidinėjimo federacija.                  

 

Varžybos vyks sausio 19-20d. Ignalinoje 

DALYVIO MOKESTIS 10Lt – moka nuo III gr./Dalinis teisėjavimo apmokėjimas, apdovanojimai/

Varžybos  asmeninės  rengiamos šiose  amžiaus  grupėse /1 dieną/ :  

                 Igr             iki 16m.1997m.irjaunesni   / merg.  -3km. vaik.-5km  / dalyvauja visi norintys/

                IIgr.            17 +/ 1996m. ir vyresni      /merg. -3km. vaik.- 5km.  / dalyvauja visi norintys/

               IIIgr.            19+/ /1994m. ir vyresni     / mot  .-5km.,  vyr.-  10km./ žiūr. IIIp.          

               IVgr.            30+ /1983 m. ir vyresni     / mot. -5km.   vyr.-  10km./                       

                Vgr.            40+ /1973m.  ir vyresni     / mot. –3km.   vyr.-  5km./                         

                          VIgr.         45+/1968m. ir vyresni             / mot. -3km.,  vyr.-   5km./                        

                        VIIgr.                                50+/1963 m. ir vyresni     / mot.-3km.,   vyr. -  5km./    

                        VIIIgr          55+ /1958m. ir vyresni     / mot. -3km.,  vyr. -  5km./.

               IXgr.                    60+ /1953m. ir vyresni    / mot. -3km.,   vyr.-   5km./                   

          Kiekvienas dalyvis startuoja pagal gimimo metus tam tikroje  amžiaus grupėje. Jei  vienoje

ar  kitoje grupėje užsiregistruoja  4 ir mažiau dalyvių –amžiaus grupės sujungiamos / vyresnė gr.

 prie  sekančios jaunesnės./, pasirinkti negali.

 

SPRINTO ESTAFETĖ –dalyvauja 2 vyr. ir 1 mot.,/3 km./ - 19 m.,  -40m. ir 40+.amžiaus grupėse.

Komandos formuojamos laisvu principu/ nesvarbu iš miesto ar rajono./ Šliuožia vyr.,mot., vyr po 1 km.

Varžybose šliuožiama  laisvu stiliumi.

Esant nepalankioms oro sąlygoms ,varžybų vyr.teisėjų kolegija gali keisti varžybų programą.

Asmeninės varžybos rengiamos miestų  ir rajonų gr.bendrai.

 

 

KALNŲ SLIDINĖJIMAS –

 

Varžybos vyks vasario 2-3d. Ignalinoje

DALYVIO MOKESTIS 20Lt../Dalinis teisėjavimo apmokėjimas, vakaronė/

Varžybos asmeninės dviejose amžiaus grupėse:  -40m. /1994-1974m./, virš 40m., /1973m. ir vyresni/.

Programoje : slalomo ir didžiojo slalomo rungtys.

Varžybos rengiamos pagal kalnų slidinėjimo varžybų taisykles.

VISI  DALYVIAI PRIVALO TURĖTI KALNŲ SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ SVEIKA-

TOS DRAUDIMĄ. REKOMENDUOJAMA TURĖTI ŠALMUS.

Esant nepalankioms oro sąlygoms,varžybų vyr.teisėjų kolegija gali keisti varžybų programą.

 

ŠAŠKĖS -"64"

   

Varžybos rengiamos sausio 26d. Alytuje.   

DALYVIO MOKESTIS -10Lt /Dalinis teisėjavimo apmokėjimas

Dalyvio mokestis sumokamas į draugijos ats.sąskaitą Nr. LT867044060000307883 SEB bankas

Programa.

I.                 Komandinės varžybos. 

Komandos sudėtis : 2 vyrai ir 1 moteris.

Varžybos vykdomos šveicariška sistema .Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.+

Miestų ir rajonų gr. komandos-nugalėtojos apdovanojamos atskirai., individualios –bendrai.            

              

II.               Asmeninės varžybos

Varžybos vykdomos šveicariška sistema .Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.

 

P.s. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, vyr. teisėjas ar teisėjų kolegija gali patikslinti varžybų

vykdymo nuostatus.

Nugalėtojai nustatomi pagal kompiūterinę programą.            

 

ŠAŠKIŲ varžybose, esant protestų ar ginčų atvejams ,sprendžia teisėjų kolegija ir

„Žalgirio“ draugijos atstovas.

 

PAVĖLAVUSIOS KOMANDOAS- varžybose negalės dalyvautti

 

ŠACHMATAI

    

Varžybos rengiamos  sausio 26d. Alytuje.  

DALYVIO MOKESTIS  - 10Lt. /Dalinis teisėjavimo apmokėjimas/

Dalyvio mokestis sumokamas į draugijos ats.sąskaitą Nr. LT867044060000307883 SEB bankas

Varžybos asmeninės  su komandine  įskaita.

Komandos sudėtis : 2 vyrai ir 1 moteris. Jei iš miesto ar rajono dalyvauja daugiau sportininkų tai komandinei įskaitai imama 2vyr. +1 mot. geriausiai pasirodžiusius asmeninėse varžybose, rezultatus.

Varžybos vykdomos šveicariška sistema .Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija./ pagal dalyvių skaičių/

Komandinėje įskaitoje laimi komanda, kurios dalyviai užėmė aukštesnes vietas individualiose varžybose./ asmeninių vietų suma mažesnė, tuo aukštesnė komandinė vieta./

Lygybės atveju, aukštesnė komandinė vieta  skiriama  pagal  sekančius kriterijus:

-didžiausią komandos dalyvių surinktą  taškų sumą  asmeninėse varžybose.

-geriausią vyro rezultatą asmeninėse varžybose.

Asmeninė įskaita nustatoma pagal kompiuterinę programą.

P.s. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, vyr. teisėjas ar teisėjų kolegija gali patikslinti varžybų

vykdymo nuostatus.

Išaiškinamos miestų ir rajonų gr. komandos atskirai, individualios -bendrai.             

ŠACHMATŲ  varžybose, esant protestų ar ginčų atvejams, sprendžia teisėjų kolegija ir „Žalgirio“ draugijos atstovas.

 

„SLOPE STYLE“ VARŽYBOS

/ ŠUOLIAI NUO TRAMPLYNO ir ČIUOŽIMAS PER DĖŽES/

 

Varžybos vyks  vasario 2 d.Ignalinoje.

DALYVIO MOKESTĮ   10Lt – moka sportininkai nuo 18m.

Dalyvių registracija nuo 11,00-12,00 amžiaus grupėse  iki 16m.,  virš 16m.

„Slope style“ varžybos vyks mišrioje trasoje iš tramplinų ir jibbingo figūrų (dėžių)

Kiekvienas dalyvis turės po 3 bandymus kvalifikaciniuose važiavimuose ir po 4 bandymus

 finaliniuose važiavimuose

Vertinimai-  teisėjai sumuos balus gautus “ant tramplinų ir jibbingo figūrų.”

Teisėjai vertins triukų atlikimo techniką, stilių, sudėtingumą ir amplitudę (amplitudė vertinama

tik ant tramplino)

Varžybos vykdomos pagal Tarptautines slidinėjimo Federacijos patvirtintas taisykles.

Jei sportininkas neturi 18m. varžybose dalyvauja su  vienu iš tėvų  pasirašyta sutartimi

/ bus internetiniame psl. www.skaters.lt, nuo 18m.  –su dalyvavimo sutartimi

Visi sportininkai privalo turėti  gydytojo leidimą dalyvauti varžybose  ir  draudimą.

Vardines paraiškas pateikia varžybų vietoje.

Tel. pasiteiravimui: Giedrius Skrebutėnas / varžybų vyr.teisėjas/

                                 e-mail:

 

 

SNIEGLENČIŲ KROSO VARŽYBOS,

SLIDŽIŲ KROSO VARŽYBOS

 

DALYVIO MOKESTIS / 10Lt./ moka, sportininkai nuo 18m.

Varžybos vyks vasario 2-3 d. Ignalinoje

Dalyvių registracija – vasario 2d..     nuo 11.00-12.00,  vasario 3d. -11.00 / finalinės varžybos./

Amžiaus grupės:  iki 14m /  iki  2000m/, 14m- 18m / 1999-1996m./ , virš 18m./ 1995m.ir

vyresni //dalyvauja vaikinai ir merginos/

Sportininko vieta bus skaičiuojama pagal jo užimtą vietą amžiaus grupės rungties bendroje įskaitoje.

Įskaitai vykdyti reikia 4 įskaitos dalyvių.Organizatoriai pasilieka teisę apjungti amžiaus grupes, jei

vienoje grupėje nėra pakankamai dalyvių skaičiaus..

Distancija bus skelbiama varžybų dieną.

Kvalifikaciniai rezultatai skaičiuojami pagal kroso trasos įveikimo laiką.

Galutinis rezultatas skaičiuojamas finalinio starto vienu  metu startavusių dalyvių išsidėstymą

įveikus trasą , eiliškumo tvarka.Laimi tas, kuris kroso trasą įveikia pirmas iš startavusių grupės.

SNIEGLENČIŲ varžybų  dalyviai privalo dėvėti apsauginius šalmus, be šalmo nebus leista

startuoti.

ATSAKOMYBĖ -Dalyvavimas varžybose yra savanoriškas, savo rizika.Varžybų dalyviai patys

atsako už  inventoriaus saugumą.Nei organizatoriai , nei tarptautinės organizacijos , pagal kurių

 taisykles vykdomos varžybos , nei rėmėjai nėra atsakingi esant bet kokiomis aplinkybėmis , už

bet kokį inventoriaus sugadinimą., praradimą, dalyvių sužalojimus varžybų ar pasiruošimo metu,

 taip pat asmenims už  ir /ar įrangai su jomis susijusiai.

Varžybos vykdomos pagal Tarptautines Slidinėjimo Federacijos patvirtintas taisykles.

VARDINES PARAIŠKAS siųsti iki vasario 1d.iki.. 24,00val.

Galutinė registracija vasario 2d.. iki 12val. Varžybų rengimo vietoje- sekretoriate.

 

Jei sportininkas neturi 18m. varžybose dalyvauja su  vienu iš tėvų  pasirašyta sutartimi

/ bus internetiniame psl. http: snieglentes.go2kite.com, nuo 18m.  –su dalyvavimo sutartimi

Visi sportininkai privalo turėti  gydytojo leidimą dalyvauti varžybose / arba draudimą/

Tel.pasiteiravimui: / Daiva Ivoškaitė/

                 e-mail:

 

 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

      Žiemos sporto šakų komandų įskaitos |NEBUS.

Sporto šakų individualūs nugalėtojai apdovanojami medaliais, diplomais.Komandinėse varžybose –I-III vietos taurėmis, komandos nariai –diplomais, medaliais.,esant 4 komandoms ir mažiau apdovanojama

komanda nugalėtoja –taure, diplomu, II-III vietos –diplomais.

.

 

 

 

 

 APRŪPINIMAS

NAKVYNĘ  UŽSISAKO  IR APSIMOKA  PATYS  DALYVIAI

Teisėjai/ atvyksta diena anksčiau ir išvyksta diena vėliau/  aprūpinami nakvyne ir apmokamos kelionės išlaidos. Organizuojama vakaronė.

 

 

PARAIŠKOS

Pateikiamos sporto draugijai “Žalgiris” iki 2012 gruodžio   20d. .adresu: Olimpiečių g.17  ,  

09200 ind. Vilnius, faks.8-5 2753334., El.paštas:  

Paraiškoje nurodyti  dalyvių skaičių , komandos vadovo  kontaktinį tel.

          VARDINES  /stalo teniso , šachmatų  šaškių /DALYVIŲ PARAIŠKAS atsiųsti likus 4 dienoms iki varžybų pradžios adresu:

Dalyvių paraiškas,su gydytojo vizomis pateikiamos varžybų  vietoje,varžybas rengiančiai

teisėjų kolegijai.Už varžybų vykdymą ir organizaciją atsakingi atitinkamų sporto šakų vyr.teisėjai.

 

 

 

PASTABOS

 

Protestai teikiami ir svarstomi sporto šakos teisėjų kolegijoje, dalyvaujant tik delegacijos vadovui.

Jos sprendimas galutinis.

 

NAKVYNĖ

Tel. pasiteiravimui  / jeigu komandos atvyks diena prieš varžybas arba varžybų metu./:

 

                                Z.Gramackas            8-616 92086  Stalo teniso vyr.teisėjas /Alytus /

 

                                 B.Cicėnas                 /Ignalinos žiemos sporto centro direktorius/

                                                                 8-386 54102

                                 O.Deksnienė            8-386 53476 / Moksleivių namai/

                                 Administratorė       ,/Viešbutis „Žuvėdra/

                                 G.Guobys                8-386 52092 /Sporto komplekso viešbutis/.

       

    

 Papildomą  informaciją apie sporto šakas, vykdymą, pasikeitimus  bei  rezultatus žiūrėkite draugijos internetiniame psl:

                                www.lsdzalgiris.lt