Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Snieglenčių ir kalnų slidžių kroso Lietuvos taurė 2012

  Snieglenčių ir kalnų slidžių kroso Lietuvos taurė 2012 

VARŽYBŲ N U O S T A T A I

 

Varžybų pavadinimas: „Snieglenčių ir kalnų slidžių kroso Lietuvos taurė 2012“ .
Disciplina: Snieglenčių ir kalnų slidžių  krosas.

Varžybų statusas: Lietuvos Respublikos suaugusiųjų, jaunimo ,jaunučių ir vaikų atviros snieglenčių ir slidžių kroso varžybos.Varžybose gali dalyvauti ir užsienio sportininkai.

1.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.1.Populiarinti ir plėtoti snieglenčių ir kalnų slidžių  bei  slidinėjimo laisvuoju stiliumi(freestyle'o)sportą tarp mokinių ir suaugusiujų.

1.2.Skatinti vaikų ir jaunuolių sveikatingumą, sportinį darbą bendrojo lavinimo mokyklose ir sporto mokymo įstaigose.

1.3.Tobulinti  suaugusiųjų ir mokinių sportinį meistriškumą, skatinti juos sistemingai treniruotis, atrinkti geriausius-tinkamai atstovauti Lietuvą tarptautinėse varžybose.


2. VARŽYBOS
2.1 Vyks 2012m kovo 10d. Lietuvos Žiemos Sporto Centre, NOKIA Sniego Parke,Ignalinoje. 

2.2. Varžybų skelbimas, programa ir vieta skelbiami http://go2kite.com   ir www.nsaski.lt , www.tengris.lt, www.lzsc.lt ,

3. ORGANIZATORIUS
3.1. Varžybas organizuoja Lietuvos Nacionalinė Slidinėjimo Asociacija (LNSA) ,ekstremalių sporto šakų mokykla Go2kite ir  Asociacija “Xclub . Vyr. teisėjas Artūras Morauskas, vyr. Sekretorius Gvidas Rūkas,  Organizacinio komiteto vadovas – Remigijus Arlauskas.


3.2. Varžybų informacija skelbiama: http://go2kite.com   ir www.nsaski.lt ir www.skaters.lt ir www.tengris.lt ir www.lzsc.lt

4. VARŽYBŲ VIETA
4.1 . Varžybos  vykdomos  Lietuvos Žiemos Sporto Centre, NOKIA Sniego Parke, Ignalinoje, www.lzsc.lt

5. TAISYKLĖS
5.1. Varžybų taisyklės ,pagal  Tarptautinės Slidinėjimo Federacijos(FIS) patvirtintas taisykles. Instrukcijos, startų procedūros, varžymosi trasos planas bus skelbiamas susirinkime prieš varžybas ir oficialioje varžybų skelbimų lentoje varžybų vietoje.
6. AMŽIAUS GRUPĖS
6.1. Vyrai(V) ir Moterys(M):  Vaikai V11 ir M11 ( 2001-2005 m.g.)

Jaunučiai V16 ir M16( 1996-2000 m.g.)

Jaunimas V20 ir M20( 1992-1995 m.g.)

Suaugusieji V21 ir M21( 1991 m.g. ir vyresni)


6.2. Sportininko vieta bus skaičiuojama pagal jo užimtą vietą  amžiaus grupės rungties bendroje įskaitoje.

6.3. Įskaitai vykdyti reikia nemažiau 4 įskaitos dalyvių. Organizatoriai pasilieka teisę apjungti amžiaus grupes, jeigu vienoje grupėje nėra pakankamo dalyvių skaičiaus.

7. RUNGTYS
7.1. Snieglenčių krosas;

7.2. Kalnų slidžių krosas.
8. INVENTORIUS
8.1. Dalyviai rungiasi savo arba nuomojamu inventoriumi.
8.2. Apribojimai inventoriui netaikomi.
9. ŽENKLINIMAS
9.1.Užsiregistravęs dalyvis gauna dalyvio numerį, kurį privalo dėvėti varžybų metu bei gražinti joms pasibaigus.
10. APSAUGOS PRIEMONĖS
10.1.Visi dalyviai privalo dėvėti apsauginius šalmus. Be šalmo nebus leista startuoti.
10.2.Rekomenduojame naudoti kelių, alkūnių ir kitas apsaugas.
11. ATSAKOMYBĖ
11.1. Dalyvavimas varžybose ir kiekvienoje rungtyje yra savanoriškas, savo rizika. Varžybų dalyviai patys atsako už asmeninį ir savo inventoriaus saugumą. Nei organizatoriai, nei tarptautinės organizacijos, pagal kurių taisykles vykdomos varžybos, nei rėmėjai nėra atsakingi esant bet kokiomis aplinkybėmis už bet kokį inventoriaus sugadinimą, praradimą, dalyvių sužalojimus varžybų ar pasiruošimo varžyboms metu, taipogi asmenims ir/ar įrangai su jomis susijusiai.
12.LENKTYNIŲ DISTANCIJOS
12.1.Distancija bus skelbiama varžybų dieną susirinkimo metu. 
13.REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
13.1 Rezultatai skaičiuojami pagal kroso trasos įveikimo laiką.
13.2 Galutinis rezultatas skaičiuojamas finalinio starto metu vienu metu startavusiųjų dalyvių  išsidėstymą įveikus trasą, eiliškumo tvarka. Laimi tas, kuris kroso trasą įveikia pirmas iš startavusiųjų grupės.

13.PROTESTŲ KOMITETAS
13.1. Protestai nagrinėjami protestų komiteto. 
14.LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS
14.1.Lenktynių instrukcijos bus skelbiamos varžybų dieną susirinkimo metu.
15.VARŽYBŲ DIENOTVARKĖ
Šeštadienis, kovo mėn.10 d:
9:00-10:30 dalyviųregistracija                            

9:00– Dalyvių susirinkimas, varžybų atidarymas
9:15 – 10:15 Trąsos inspekcija, apšilimas,bandomi nusileidimai.

10:30 –  Kvalifikacinės Varžybos.
13:00 – Finalinės Varžybos.

 15:00- Apdovanojimai.
16.APDOVANOJIMAI
16.1 Taurės tik pirmosios vietos nugalėtojams, o diplomais apdovanojami trys pirmieji savo amžiaus grupėje rungties nugalėtojai.

17. TELEVIZIJA IR KITA MEDIA
17.1. Užsiregistravęs varžybose dalyvis automatiškai sutinka su varžybų video, foto ir kitos varžybų metu užfiksuotos medžiagos naudojimu organizatorių nuožiūra be jokios kompensacijos.
18. REKLAMA
18.1. Varžybų metu organizatoriai gali reikalauti dėvėti organizatorių duotą aprangą.
19. REGISTRACIJA

Elektroniniu būdu: http://www.dbtopas.lt/takas/lt/varz

 

Iki 20120309d.24 val.

Varžybų vietoje,NOKIA Sniego Parke,Ignalinoje  kovo 10. Nuo 9:00-10:30

19.1.Dalyvių starto mokestis-  V21-M21 grupėms 20 lt,kitoms 10 lt.Mokestis mokamas grynais varžybų vietoje.. Kiekvienas dalyvis registruojasi asmeniškai, vaikai ir mergaites  V, M 11 ir 16  grupėse registruojasi kartu su vienu iš tėvų arba globėju, užpildo registracijos formą  varžybų dienotvarkėje nurodytu laiku.

19.2.Jei dalyvis registravosi : http://www.dbtopas.lt/takas/lt/varz/

elektroniniu būdu, tai privalo patvirtinti savo dalyvavimą asmeniškai kartu su vienu iš tėvų arba globėju.

19.3.Užsiregistravus, yra išduodamas varžybinis numeris kurį dalyvis privalo dėvėti varžybų metu bei gražinti joms pasibaigus.
20. VARŽYBŲ TINKLAPIS
20.1. Varžybų skelbimai, naujienos, foto galerijos, TV ir rezultatai: http://snieglentes.go2kite.com; www.tengris.lt

http://www.dbtopas.lt/takas/lt/varz/20120310

www.nsaski.lt

21. REMĖJAI ir PRIZAI
21.1. Varžybas remia:

Pagrindinis varžybų remėjas : NOKIA Sniego Parkas

Pagrindinio prizo steigėjas : Lietuvos Nacionalinė Slidinėjimo Asociacija.

Remėjai:       expedition.lt , chuwak.eu

 

Gero sniego ir trasos ruošėjas: Lietuvos Žiemos Sporto centras ( www.lzsc.lt )

INFORMACIJA
info@go2kite.com

Važybų vyr.teisėjas
Artūras Morauskas

benzas@go2kite.com

Mob:

 

Komandiruojanti organizacija apmoka dalyvių komandiruotės išlaidas

P.S.  LNSA ir  vyr. teisėjas pasilieka teisę keisti varžybų programą.