Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Baltic Cup 2011 - Taisyklės (lietuviškai)

 

Baltic Cup 2011 - Taisyklės (lietuviškai)

 
Varžybų vykdymo vieta ir laikas:
 
Suomutunturi, Suomija. 2011.03.21 - 2011.03.25
 
 

Patvirtinta Baltic Cup 2011 Organizacinio komiteto.

2010 Gruodis

Baltic Cup 2011 kalnų slidinėjimo varžybų taisyklės

1. Organizacinis komitetas

Baltic Cup 2011 Organizacinį komitetą sudaro Lietuvos nacionalines slidinėjimo asociacijos oficialūs atstovai kartu su bendradarbiaujančiais Latvijos slidinėjimo asociacijos atstovais. Šios šalys atitinkamai toliau vadinamos LNSA ir LSA.

Data

Vieta

Organizacinis komitetas

Kovo 21-25, 2011

Suomutunturi

Suomija

Lietuvos NSA

LSA

2. Žiuri komisija

Organizacinis komitetas skiria Žiuri komisiją iš šių narių:

Varžybų vadovo

Vyriausiojo teisėjo*

Vyriausiojo teisėjo pavaduotojo

Starto teisėjo

Finišo teisėjo

*Žiuri komisijos pirmininku skiriamas Vyriausiasis teisėjas

3. Varžybų tvarkaraštis

Data

Rungtis

Grupė

Vieta

Kovo 21

SG oficiali treniruotė

A, B, C, E, J, S

Suomutunturi

Kovo 22

SG

A, B, C, E, J, S

Suomutunturi

Kovo 23

GS

A, B, C, E, J, S

Suomutunturi

Kovo 24

SL

A, B, C, E, J, S

Suomutunturi

Kovo 25

GS

D

Suomutunturi

* kovo 25, taip pat yra rezervinė diena, jei būtų keičiama programa dėl blogo oro

Galutinį varžybų tvarkaraštį nustato organizacinis komitetas.

Varžybų tvarkaraštį galima rasti oficialiuose Organizacinio komiteto interneto puslapiuose www.infoski.lv ir ne vėliau, kaip 15 dienų prieš varžybas.

Jei varžybų dieną oras ar sniego kokybė varžybų trasoje yra netinkami vykdyti varžybas, Žiuri turi teisę jas atšaukti ir pakeisti varžybų tvarkaraštį.

Žiuri, kartu su Organizaciniu komitetu, turi teisę nustatyti bet kurią kitą atšauktųjų varžybų datą ir laiką, apie tai laiku pranešant jų dalyviams.

4. Protestai

Protestų tipai, jų pateikimo vieta ir terminai yra nustatomi remiantis FIS „International competition rules“, ICR 640, 641, 642, 643 straipsniais. Tai bus pranešta ir per komandų kapitonų susirinkimus. Protestai turi būti pateikiami raštu. Juos pateikti gali tik Nacionalinės slidinėjimo asociacijos, komandų kapitonai ar treneriai.

Protestus nagrinėja Žiuri komisija. Sprendimai dėl jų yra priimami paprasta balsų dauguma.

Žiuri komisijos sprendimai dėl protestų yra galutiniai ir nesvarstomi.

Protestą pateikiančioji pusė privalo sumokėti varžybų vadovui 100 EUR mokestį (už kiekvieną protestą).

Jei protestas yra pagrįstas ir jis patenkinamas, mokestis grąžinamas pateikėjui.

Jei protestas nepagrįstas - mokestis perduodamas į organizatorių einamąją sąskaitą.

5. Dalyviai

Baltic Cup 2011 dalyviai skirstomi į žemiau išvardintas amžiaus grupes:

Grupė

Amžius

Elite E

Gimę 1991 ir vyresni

Jauniai J

Gimę 1991-1995

Senjorai S

Gimę 1976 ir vyresni

Grupė A

Gimę 1996/1997

Grupė B

Gimę 1998/1999

Grupė C

Gimę 2000/2001

Grupė D

Gimę 2002 ir jaunesni

Varžybose gali dalyvauti tik asmenys, pasirašę atleto deklaracija ir sumokėję dalyvio mokestį. Jaunųjų dalyvių (iki 18 metų amžiaus) deklaracijas gali pasirašyti tėvai, globėjai, treneris, klubo ar Nacionalinės asociacijos atsovas, tuo prisiimdami atsakomybę už konkretų dalyvį.

Jeigu per didelis dalyvių skaičius kelia grėsmę dalyvių saugumui, Žiuri komisija gali riboti jų skaičių.

Prisilaikant sąlygų, aptartų šiose taisyklėse, Baltic Cup rezultatai yra įskaitiniai Latvijos suaugusiųjų čempionate.

6. Varžybų vykdymas

Varžybos yra vykdomos vadovaujantis šiomis taisyklėmis ir ICR. Yra vykdoma po du važiavimus GS ir SL rungtyse ir vienas važiavimas SG rungtyje.

Dviejų važiavimų varžybose, antrojo važiavimo starto eilė nustatoma pagal pirmojo važiavimo rezultatus, išskyrus 15 pirmųjų dalyvių, kurie startuoja atvirkščia tvarka.

Likus ne mažiau, nei vienai valandai iki pirmojo važiavimo starto, Žiuri turi teisę nuspręsti ar atvirkščia antrojo važiavimo tvarka bus taikoma mažiau, nei 15-kai pirmųjų dalyvių.

7. Burtų traukimas grupėse ir starto tvarka

Varžybų dalyviai bus klasifikuojami pagal jų turimus FIS taškus. Jei dalyvio nėra paskutiniame galiojančiame FIS taškų sąraše, jis bus priskiriamas grupei dalyvių be FIS taškų.

Baltic Cup varžybų (Slalomo LS, Slalomo milžino GS ir Supermilžino SG) starto tvarka bus nustatoma pagal dalyvių turimus FIS taškus. Pirmoje 15-kos geriausių, pagal FIS taškus ir nepriklausomai nuo šalies, grupėje, starto tvarka bus nustatoma traukiant burtus. Grupė gali būti padidinta, jei du ar daugiau dalyvių dalinasi 15-tą poziciją. Likusių dalyvių starto tvarka nustatoma pagal jų FIS taškus. Visų dalyvių be FIS taškų starto tvarka paskutinėje grupėje bus nustatoma traukiant burtus.

Jei pirmoje 15-kos geriausiųjų grupėje, FIS taškų skaičius tarp kurio nors ir sekančio dalyvio yra per didelis, Žiuri gali nuspręsti, kiek dalyvių turi būti pirmoje grupėje. Kiti dalyviai startuos pagal FIS taškus.

Dalyvių be FIS taškų starto tvarka burtų keliu vykdoma taip:

Pirmame kapitonų susirinkime, burtais bus nustatoma šalių tvarka (šalis 1, šalis 2, šalis 3…). Dalyvių be FIS taškų starto tvarka bus nustatoma remiantis šalies dalyvių reitingo sąrašu, kurį oficialus šalies atstovas privalo pateikti organizatoriams ne vėliau, kaip valandą prieš pirmąjį komandų kapitonų susirinkimą. Šios grupės pirmojo važiavimo starto tvarka bus nustatoma rikiuojant šalies 1 dalyvį, šalies 2 dalyvį, šalies 3 dalyvį ir tt, pagal atitinkamus šalių dalyvių sąrašus.

8. Apdovanojimai

Pirmieji trys geriausius rezultatus pasiekę dalyviai, apdovanojami Baltic Cup medaliais. SG; GS; SL rungtyse dalyviai parodę geriausią laiką, nepaisant amžiaus grupių apdovanojami Baltic Cup taurėmis.

4-6-tas vietas užėmę dalyviai, apdovanojami prizais ir diplomais visose amžiaus grupėse.

9. Dalyvių registracija varžyboms

Dalyvį užregistruoti varžyboms gali klubo, komandos vadovas ar bet kuris, sportininką atstovaujantis, asmuo.

Dalyvio paraiška turi būti pateikta elektroniniu būdu, registruojantis tiesiogiai Latvijos slidinėjimo asociacijos puslapyjewww.infoski.lv arba siunčiant elektroninį laišką adresu .

Registracija turi būti atlikta ne vėliau, kaip prieš 5-ias dienas iki varžybų. Registracija nebus priimta, jei dalyvis neatitinka kriterijų, išvardintų 5-ame šių taisyklių skyriuje.

Oficialus kiekvienos šalies Asociacijos atstovas, ne vėliau, kaip 18:00 val dienos, kurią vyks pirmasis komandų kapitonų susirinkimas, turi pateikti galutinį ir patvirtintą dalyvių sąrašą.

Dalyvių sąrašas turi būti sudarytas pagal prioritetą grupėse - A, B, C, D, E (įskaitant grupes S ir J, grupėje E). Turi būti nurodyta dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, lytis ir atstovaujamas klubas. Taip pat, turi būti  nurodyti dalyvių FIS taškai visose disciplinose, juos turintiems.

Jei registruotas dalyvis nedalyvauja konkrečiose varžybose, jį/ją atstovaujantis komandos kapitonas ar klubo vadovas, privalo sugrąžinti visą varžyboms suteiktą inventorių (starto numerį, keltuvų korteles, bilietus ir pan.). To nepadarius, Organizacinis komitetas turi teisę klubui, sukėlusiam nuostolius, pateikti dvigubo jų dydžio sąskaitą.

10. Reklama

Organizacinis komitetas turi išskirtines Baltic Cup varžybų reklamos teikimo teises jų metu ir kitų metu, kai tai susiję su šiomis varžybomis. Visi reklamos teikimo atvejai minėtu laikotarpiu turi būti privalomai derinami su Organizaciniu komitetu.

11. Dalyvio mokestis

Dalyvio mokestis yra 15 EUR kiekvienam dalyviui už kiekvieną discipliną.

Jis turi būti sumokėtas ne vėliau 18:00 val, dieną prieš prasidedant oficialioms treniruotėms.

12. Draudimas

Visi Baltic Cup dalyviai turi turėti tinkamą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su dalyvavimu slidinėjimo varžybose ir sumai, pakankamai padengti išlaidas, galinčias atsirasti dėl nelaimingo atsitikimo, gelbėjimo ir transportavimo darbų.

Nacionalinės slidinėjimo asociacijos yra atsakingos už tinkamus draudimus sportininkų, kuriuos registracijai varžyboms pateikė NSA atstovai.

NSA atstovai ar jas atstovaujantys sportininkai, bet kuriuo metu, reikalaujant Organizacinio komiteto atstovams, turi pateikti įrodymus, kad yra tinkamai apsidraudę.

13. Nuostatų galiojimas ir pakeitimai

Šie varžybų nuostatai galioja, kol nebus pakeisti.

Teisę juos keisti turi varžybų Organizacinis komitetas.

Baltic Cup oficialios kalbos yra Anglų ir Rusų.

Baltic Cup 2011 nėra FIS varžybos ir FIS taškai už jas nebus suteikiami.